27 september 2013

Is jouw leven wel je eigen leven?


Een vraag aan jou... 


…aan jou,
jij die altijd iedereen wel wil helpen,
jij die zich oprecht betrokken toont bij de ander,
jij die geen dingen voor zichzelf mag houden want je hoort alles te delen,
jij die vindt dat anderen het veel slechter hebben dan jij,
jij die echt oog hebt voor de behoeften van andere mensen,
jij die niets teveel vindt om een ander een plezier te doen.

Een goed hart... 
Dit is dan de vraag die ik voor jou heb: heb jij als sociaal, lief, hulpvaardig en betrokken mens wel eens de volgende gedachten?
“Als ik doe wat ik zelf wil, dan ben ik alleen maar bezig met mijn eigen belang. Als ik kies voor mezelf, dan benadeel ik anderen en stel ik hen teleur. Als ik mezelf op de eerste plaats zet, doe ik anderen tekort.”

Dan zeg ik je nu direct: dat soort gedachten zijn gebaseerd op verkeerde uitgangspunten.


Rekening houden met een ander is lief...
Maar rekening houden met jezelf 

is net zo lief...


Wil je niet egoïstisch zijn?


Met dat soort gedachten als hiervoor beschreven, maak je de volgende grote denkfout:
“Als ik kies voor mezelf en doe wat ik zélf wil, dan ben ik een egoïst.”
Is dat echt zo? Ben je dan een egoïst?
Nee! Nee! En nog eens Nee!

Het interessante aan egoïsme is dat het de egoïsten helemaal niets kan schelen dat ze zo zijn: anders zouden ze immers niet egoïstisch zijn?
Je hebt alleen maar een verkeerde redenering in je hoofd. Dat is alles! Je maakt een denkfout. Met als gevolg dat je onvoldoende rekening houdt met jezelf…

Zolang je deze onjuiste conclusie trekt, zul je je persoonlijke grenzen overschrijden. In feite offer je jezelf op. Je plaatst jezelf op de achtergrond in de hoop een ander een plezier te kunnen doen.
Onbewuste drijfveer

Meestal is er een onbewuste reden waarom je dit soort gedrag vertoont. Het kan zijn dat je graag wilt dat anderen je aardig vinden. Zonder dat je je ervan bewust bent, zoek je misschien waardering en bevestiging. Achter zelfopofferend gedrag zit namelijk nogal eens zo’n onbewuste drijfveer verstopt. Je hebt het meestal zelf niet eens in de gaten. Je beseft niet dat je onvoldoende zelfwaardering en zelfrespect hebt…

Maar met deze zelfopofferende houding zal er heus maar één persoon zich goed voelen…
En dat is de ander!
En niet jij!


De enige belangrijke persoon op de wereld?
Dat dit een ongezonde situatie is, lijkt me eigenlijk wel duidelijk…

Uit je evenwicht

Als jij in contact met de ander voortdurend je eigen behoeften negeert, is er géén evenwicht in geven en ontvangen in die relatie. Daardoor breng je jezelf uit balans. Je raakt uit je evenwicht.
Disbalans

Dat heeft als resultaat dat je je behoorlijk belabberd voelt. Je vraagt je af hoe het nou toch komt dat je je zo labiel voelt, juist terwijl je zo je best doet voor alles en iedereen.
Heel vervelend allemaal…
Wil je graag meer innerlijk evenwicht? Wil je je graag gelukkiger voelen?
Dat kan alleen maar als je gaat beseffen dat je een irreëel idee hebt over het begrip ‘egoïsme’.


“Ik (niet jij): want ik ben superieur”

Een persoon die egoïstisch is, vindt zichzelf superieur aan anderen (“IK, niet jij”).
Egoïstische mensen zijn enkel gericht op hun eigen voordeel.Omdat ze alléén maar hun eigen belangen voorop stellen, benadelen ze anderen. Hun idee is: “Ik ben geweldig. Jij bent niet belangrijk.”


“Ik èn jij: want we zijn gelijkwaardig”

Heb jij wel genoeg zelfrespect? Een persoon die zelfrespect heeft, vindt zichzelf gelijkwaardig aan anderen (“ik èn jij”).


Als je een tekort aan zelfrespect hebt - door wat voor oorzaken uit het verleden dan ook - ben je steeds geneigd om je keuzes te laten afhangen van wat anderen willen. Mensen met weinig of geen zelfrespect weten (nog) niet hoe ze dicht bij zelf kunnen blijven en trouw kunnen zijn aan zichzelf.

Denkfout

Jij denkt dat je egoïstisch bent als je voor jezelf kiest. Dat is een groot misverstand en een diepe valkuil. En helaas zijn de mensen die erin vallen nooit de egoïstische mensen!

Voor jezelf kiezen
Het zijn juist de sociale, hulpvaardige en betrokken mensen die voor iedereen klaarstaan, die in deze valkuil lopen… Het zijn juist dèze mensen die het begrip ‘kiezen voor jezelf’ onterecht koppelen aan het begrip ‘egoïsme’.


Wezenlijk waardevol voor je omgeving zijn

Allemaal zullen we bestand moeten zijn tegen de constante roep van buitenaf om toch maar vooral van je eigen pad af te wijken. Erg lastig natuurlijk. Er komen voortdurend verwachtingen, meningen en ideeën van anderen op ons af. Voor je het weet ga je erop in en voor je het door hebt, volg je externe impulsen. Je luistert dan niet naar je innerlijke stem en je eigen verlangens.


Welk pad kies je?

Het (onbewust) verloochenen van je eigen waarheid zorgt ervoor dat je ontevreden wordt en verbitterd raakt.

Daarentegen maakt het leven van je eigen waarheid je helder en scherp. Daardoor zul je waardevol voor je omgeving kunnen zijn. Je staat stevig in je schoenen. Je bent in balans. Alleen dàn is het mogelijk dat in relatie met een ander, je elkaar sterker maakt.


Je eigen waarheid leven

Maar hoe doe je dat dan: je eigen waarheid leven. Dat is best een ingewikkelde vraag. Als eerste even dit: ‘DE waarheid’ bestaat niet. De waarheid die er wezenlijk toe doet is persoonlijk. Je persoonlijke beleving vormt je eigen waarheid. Voor ons allemaal geldt dat we vanuit ons eigen hart en ons innerlijk de werkelijkheid beleven.
Osho Zen Tarot kaart ‘The rebel’

Alle dingen die hiervoor genoemd zijn, vind je terug in de betekenis van de Osho Zen Tarot kaart ‘The rebel’ (nr. 4 van de Grote Arcana). Deze kaart laat een afbeelding zien van een krachtige, besnorde man. Het lijkt wel of deze man wil zeggen: “Ik beheers mijn eigen leven. Ik ben ik en ik vaar mijn eigen koers.”

Het is de rebel gelukt om te ontkomen aan de verwachtingen van zijn omgeving en de maatschappij. Op de kaart zie je dat hij de kettingen die hem daarmee verbonden, heeft losgetrokken.

 
Broken chain

Zijn kleren laten alle kleuren van de regenboog zien. Daarmee wil hij laten zien dat hij ontvankelijk is voor ‘al wat is’.
Prachtige regenboog...

Durf te zijn wie je bent

De rebel heeft geleerd om verantwoording te nemen voor wie hij is. Niet dat dat nou zo’n gemakkelijke weg was! Daar was veel moed voor nodig! Hij heeft uiteindelijk zichzelf gevormd tot de sterke en vreedzame persoon die hij nu is. De rebel heeft zijn eigen ware aard ontdekt en is vastbesloten daarnaar te leven. De man op 'The rebel' kaart is als een keizer die zijn ‘eigen keizerrijk’ bestuurt, dat wil zeggen: hij bestuurt zijn eigen leven.

Je hoeft niet als Napoleon een echt keizerrijk te besturen, 
je hoeft alleen maar de baas te zijn over je eigen, persoonlijke 'keizerrijkje'

Je bent vrij

In zijn hand heeft hij een brandende fakkel die het licht van zijn eigen waarheid symboliseert. De fakkel staat ook voor zijn zelf verworven vrijheid. Vrijheid die hij met moeite heeft afgedwongen.

 
Laat het vuur in jezelf branden
De rebel heeft het aangedurfd zich te verzetten tegen opgelegde, benauwende normen en waarden van buitenaf. Met de vleugels die hij zichzelf heeft aangemeten, kan hij volop van die vrijheid genieten.

De zon in jezelf

Op zijn schouder zie je een groot embleem van de zon. Het is een symbool voor zijn groei, kracht en authentieke zuiverheid.
Zoek de zon in jezelf
Onze rebel heeft uiteindelijk de ‘zon in zichzelf’ gevonden. Daardoor kan hij trouw zijn aan z’n eigen waarden. Hij heeft zoveel positieve energie in zichzelf gevonden. Vreedzaam en liefdevol bepaalt hij nu zijn eigen weg.


Verruim je blik


Op de afbeelding van 'The rebel' is heel duidelijk een adelaar te zien. De adelaar is het totemdier van de rebel. Deze krachtige roofvogel is als een gids en helper voor hem.

De adelaar
De adelaar - met z’n twee meter vleugelspanwijdte - kan zo hoog in de lucht stijgen en zo dicht bij de zon komen, dat hij het grote panorama van het leven kan zien. Hij overziet het geheel.
Wubbo Ockels: ook een besnorde man... 
Hij steeg als ruimtevaarder letterlijk hoog de lucht in

De adelaar wil ons aanmoedigen om de dingen in een breder perspectief te plaatsen. Hij spoort ons ook aan om het beeld dat we van onszelf hebben te verruimen. De adelaar vraagt je om jezelf toestemming te geven vrijheid te zien als iets dat je toekomt.


***De kaart ‘The rebel’ daagt ons uit de moed te hebben om verantwoording te nemen voor wie we zijn en naar onze eigen waarheid te leven.***


Neem ook eens een kijkje op mijn Tarot-website: 
http://hartvoortarot.nl

Deel dit artikel via een van onderstaande sociale media: